Nová čísla účtů

Ke dni 1. 8. 2021 došlo ke změně školních bankovních účtů. Prosíme zejména všechny strávníky, aby své platby zasílali od tohoto data výhradně na nové číslo účtu školní jídelny.

  • Účet školy: 713713713/2700
  • Účet školní jídelny: 1387680999/2700

Přidělené variabilní symboly pro platby škole i školní jídelně jsou stále platné.