Listopadová FCE/PET zkouška

pb11044311 studentů naší školy skládalo v listopadovém termínu cambridgeskou zkoušku FCE, která pro ně byla první velkou výzvou v jejich životě. Zkoušku úspěšně složili všichni studenti a rozšířili tak už početnou řadu těch, kteří zkoušku vykonali v červnu. Za zmínku stojí i skutečnost, že se poprvé rozhodli dva studenti ze třídy 3. A vykonat cambridgeskou zkoušku PET, což je o stupeň nižší úroveň než FCE. Naše partnerská instituce Cambridge Centre ve Frýdku-Místku výjimečně zorganizovala zkoušku i jen pro tyto dva zájemce, kteří mohou mít do budoucna další následovníky. Oba dva studenti /Alexandr Šimon a Magdaléna Lubojacká/ prospěli s vyznamenáním. Z celkového počtu bodů 170 získali 162 bodů /A. Šimon/ a 161 bodů /M. Lubojacká/. Na svém certifikátu budou mít v hodnocení napsáno Pass with Distinction, zatímco FCE certifikát má jako známku A, B, C. „Áčkoví“ studenti automaticky získávají o stupeň vyšší úroveň CAE, což se podařilo Antonii Králové /6. A/ a Nikol Zwrtkové /6. B/. V ústní části FCE zkoušky mezi všemi zúčastněnými dominoval nejmladší student Michael Csepcsar ze třídy 4. A.

VŠEM STUDENTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME.
Jejich úspěchy těší i jejich vyučující Mgr. Zlatku Bichlerovou /FCE/ a Mgr. Andreu Skupień Kapsiu /PET/.

Zlatka Bichlerová