Konverzační soutěž v AJ – kategorie III. A – poslech

Ve středu za účasti 42 studentů proběhlo první kolo Konverzační soutěže v AJ pro studenty vyššího gymnázia. Vzhledem k čím dál lepší úrovni studentů v anglickém jazyce jsme letos zvolili poslech na úrovni CAE v kombinaci s nejvyšší úrovní PROFICIENCY. Maximální počet za správné odpovědi byl 15. Postupující studenti do ústního kola jsou:

  1. Ondřej Hložek 5.C … 14,5 b.
  2. Marcel Lačík 4. C … 13,5 b. 
  3. Dominik Cedro 2. E … 12,5 b.
  4. Vladimír  Hloužek 5. C … 12,5 b.
  5. Jakub Hložek 5. A… 12,5 b.
  6. Jaroslav Szkandera 5. C …12 b.
  7. Jakub Kulhánek 3. E … 11,5 b.
  8. Alexej Pyszko 2. E … 11,5 b.
  9. Andrea Švaňová 5. C … 11,5 b. (neúčastní se ústního kola)
  10. Jan Zaremba 3. E … 11,5 b. 

Všem děkujeme za účast a úžasné výkony, postupujícím gratulujeme. Děkujeme Mgr. Lisztwanové za přípravu a vyhodnocení poslechové části soutěže.

Ústní kolo kategorie III. A bude 15. 1. 2020  5. a  6. vyučovací hodinu ve sborovně 115. Porota – Mgr. Zawiszová a Mgr. Bruková. Téma – aktuální problémy v anglicky mluvících zemích (samostatný ústní projev doplněný dotazy poroty), popis obrázku + story behind the picture, vyjádření názoru na vylosovanou situaci.