COVID-19 – aktuálně

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Ve dnech 1., 6 a 9. září 2021 proběhne preventivní screeningové testování žáků. 

Postup testování:

 1. K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 2. K testování budou použity antigenní testy Genrui BioTech.
 3. Testování proběhne tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotníka.
 4. Roušky/respirátory žáci odloží pouze krátce při vlastním testování.
 5. Třídní učitelé provedou žáky celým procesem testování, s nímž se můžete seznámit prostřednictvím instruktážního videa: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=60s
 6. Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den a hodinu, bude otestován bezprostředně po příchodu do školy. 

Testování nepodstupují žáci, kteří předloží jeden z následujících dokladů:

 1. certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní;
 2. lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
 3. platný negativní test z odběrového místa, který žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami;
 4. doklad o negativním výsledku PCR vyšetření, které žák absolvoval nejdéle před 7 dny.

Tento doklad žáci předloží svému třídnímu učiteli na místě testování.

Bližší informace k testování žáků i provozu škol v době koronaviru jsou dispozici na webu edu.cz: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA (stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR)

 1. Mytí a dezinfekce rukou
 2. Ochrana úst a nosu rouškou (v případě žáků nižšího gymnázia) nebo respirátorem (žáci vyššího gymnázia a zaměstnanci školy). Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni v učebnách, ochranný prostředek mít nemusí.
 3. Větrání
 4. Rozestupy (vždy, kdy je to možné)