Články z kategorie Výuka a soutěže


Matematický klokan – rekordní účast

Dne 22. 3. 2019 se soutěže  Matematický klokan v kategoriích Benjamín, Kadet, Junior a Student zúčastnilo celkem 190 žáků.

Kategorie Benjamín se zúčastnilo celkem 55 žáků. Na 1. místě se umístil Jan Miškej (2. A), 2. místo obsadil David Běhálek (2. A) a 3. místo obsadil Vojtěch Zielina (1. A).

Kategorie Kadet se zúčastnilo celkem 47 žáků. Na 1. místě se umístila Michaela Holotňáková (4. A), 2. místo obsadil  Petr Martynek (4. A) a 3. místo obsadila Daniela Indráková (4. A).

Kategorie Junior se zúčastnilo celkem 46 žáků. Na 1. místě se umístil Ondřej Hložek (4. C), 2. místo obsadil Jiří Marosz (3. C) a 3. místo obsadila Andrea Švaňová (4. C).

Kategorie Student se zúčastnilo celkem 42 žáků. Na 1. místě se umístil Martin Dinh (6. A), 2. místo obsadila Karolína Franková (4. D) a 3. místo obsadil Ondřej Danyś (3. D).

Michaela Holotňáková v kategorii Kadet získala 114 bodů ze 120.

Výsledkové listiny najdete na nástěnce matematiky v prvním patře.

Vítězům blahopřejeme!

Matematická olympiáda Z9

Michaela Holotňáková, Rudolf Kubík a Petr Martynek zdolali úskalí domácího kola Matematické olympiády. Po úspěšně vyřešených čtyřech úlohách postoupili do kola okresního.  Okresního kola, které se konalo 30. ledna 2019, se zúčastnilo 41 soutěžících. Jejich úkolem bylo během 4 hodin vyřešit čtyři náročné úlohy. To se našim studentům podařilo a stali se úspěšnými řešiteli. Další matematické klání je čeká v krajském kole, které proběhne 19. března 2019.

My jim budeme držet pěsti!

Zábavná Matematika hrou

Do soutěže Matematika hrou, která je určena pro tříčlenná družstva mladých matematiků, vyslala naše škola
dvě družstva. V kategorii 6. a 7. tříd soutěžili Filip Michejda, Jan Miškej, Jan Kaufman. Druhou kategorii, která
je určena pro žáky 8. a 9. tříd, zastupovali Rudolf Kubik, Petr Martynek a Michaela Holotňáková.

Obě družstva si vedla skvěle a obsadila 1. místa.

Gratulujeme!

 

Krajské kolo v řešení sudoku

Devátý ročník Krajské soutěže v řešení sudoku pořádalo Gymnázium Havířov.  Už tradičně se této soutěže zúčastnila i naše škola. Družstvo tvořili žáci, kteří byli nejlepšími řešiteli sudoku na naší škole: Karolína Franková, Karolína Czepczorová a Dominik Horňák.  Nepodařilo se jim sice obsadit medailová místa, ale svým pátým místem se zařadili mezi sedm týmů, kterým se podařilo ve stanoveném časovém limitu vyřešit všechna sudoku.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Soutěžili jsme v sudoku

Po deseti domácích kolech, ve kterých žáci řešili sudoku tří různých obtížností, proběhlo
v pondělí 5. listopadu 2018 finále. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích.
V kategorii, která byla určena pro žáky základní školy, suverénně zvítězila Zuzana Bojková.
Zuzka, jako jediná v této kategorii, vyřešila všechna finálová sudoku správně.
V kategorii starších žáků obsadil první místo Dominik Horňák před Karolínou Czepczorovou
a Karolínou Frankovou.
Tito žáci budou naši školu reprezentovat 14. listopadu 2018 v krajské soutěži v řešení sudoku.

 

 

Logická olympiáda pokračuje krajským kolem

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou ČR a patří mezi soutěže, kterých se každoročně účastní tisíce soutěžících. Ani letos tomu není jinak.
Základního kola kategorie B se zúčastnilo 17 156 žáků. V našem kraji to byli 2 301 soutěžící.  Mezi nimi i naše Michaela Holotňáková, která si vybojovala účast v krajském kole.
Dalším naším účastníkem krajského semifinále je loňský celostátní finalista Lukáš Tomoszek. Ten bude soutěžit v kategorii C, která je určena pro žáky středních škol. V této kategorii soutěžili 11 734 žáci, v kraji to bylo 1430 žáků.

Krajské kolo proběhne v pátek 2. listopadu 2018 v Ostravě a my budeme Michaele i Lukášovi držet pěsti.

Matematický klokan – okresní statistika

Úspěch v okresním kole Matematického klokana.

Kategorie Benjamín se zúčastnilo celkem 1463 žáků. Zuzana Bojková z 2. A se umístila na 11. místě.

KategorieKadet se zúčastnilo celkem 1257 žáků. Na2. místě se umístil Tomoszek Lukáš 2. C, šesté místo obsadil Swienczyk Samuel 2. C.

Kategorie Junior se zúčastnilo celkem 174 žáků. Na 7. místě se umístil Horňák Dominik 3. C, deváté místo obsadila Skoupilová Silvie 3. C a jedenácté místo patři  Vojtěchu Spratkovi taktéž z 3. C.

Všem blahopřejeme.

Matematická soutěž – NÁBOJ

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků. Letošního ročníku se zúčastnily státy: Česká republika, Rakousko, Německo, Velká Británie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Celá soutěž trvala 120 minut, během nichž tým musí vyřešit co nejvíce příkladů. Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání deseti příkladů. Jakmile tým dospěje u kteréhokoliv příkladu ke správnému výsledku, dostane další zadání.

Naše družstvo soutěžilo letos v Opavě, kde se k soutěži přihlásilo 39 týmů. Družstvo ve složení Alanis Varmusová (6. A), Martin Dinh (5. A), Daniel Martynek (5. A), Martin Novotný (5. A) a Tomáš Kantor (4.D) obsadilo 10. místo.

Mezi 139 týmy z České republiky obsadili naši studenti 40. místo a mezi 486 týmy ze všech osmi států 166. místo.

Blahopřeji k úspěchu a děkuji za reprezentaci školy.

Mgr. Marcela Kantorová

Matematický klokan – školní kolo

Dne 16. 3. 2018 se soutěže  „Matematický klokan“ v kategorii Benjamín, Kadet, Junior a Student zúčastnilo celkem 142 žáků.

Kategorie Benjamín se zúčastnilo celkem 50 žáků. Na 1. místě se umístila Zuzana Bojková (2. A), 2.  místo  obsadil Matyáš Filla (2. A) a 3. místo Vít Holub (2. A).

Kategorie Kadet se zúčastnilo celkem 21 žáků. Na 1. místě se umístil Lukáš Tomoszek (2. C), 2. místo obsadil Samuel Swienczyk (2. C) a 3. místo Petr Martynek (3. A ).

Kategorie Junior se zúčastnilo celkem 50 žáků. Na 1. místě se umístil Dominik Horňák (3. C), 2. místo obsadila Silvie Skoupilová (3. C) a 3. místo Vojtěch Spratek (3. C).

Kategorie Student se zúčastnilo celkem 21 žáků. Na 1. místě se umístila Hana Hudziecová (4. E), 2. – 3. místo obsadily Viktorie Hennerová (3. D) a  Alanis Varmusová  (6. A).

Výsledkové listiny najdete na nástěnce matematiky v prvním patře.

Vítězům blahopřejeme!

Tomáš Kantor je úspěšným řešitelem krajského kola MO

Letošní krajské kolo Matematické olympiády kategorie A se konalo v polovině ledna v Ostravě.
Jedním z 33 soutěžících byl i Tomáš, který se soutěží MO účastnil od svého nástupu na naše gymnázium.
Účast v MO a dalších matematických soutěžích svědčí o tom, že ho matematika baví. Za několik dní se ještě
zúčastní týmové matematické soutěže Náboj a pak jej čeká maturita.

Tomášovi přejeme hodně zdaru a děkujeme za vzornou reprezentaci školy v matematických soutěžích
v průběhu celého studia.

 

Terciáni soutěžili v MatX

Ani o prázdninách si Rudolf Kubik, Petr Martynek, Vojtěch Přeček a Šimon Lipus nenechali ujít účast
v mezinárodní soutěži Matematický expres. Letos se online soutěže, která je určena pro žáky 7. – 9. tříd,
zúčastnilo 429 čtyřčlenných týmů.
V celkovém pořadí obsadilo naše družstvo pěkné 42. místo. V kategorii tercie soutěžilo 61 týmů a naši
vybojovali 9. místo. 
   

Okresní kolo matematické olympiády

pro žáky 9. tříd ZŠ se konalo koncem ledna. Naši školu reprezentovali žáci 2. C: Lukáš Tomoszek,
K
ateřina Bilková a Anna Kantorová.
Nejlépe si vedl Lukáš, který obsadil 8. místo ze 45 soutěžících a postupuje do krajského kola.

Všem děkujeme reprezentaci školy.

Náboj Junior

Účastníci mezinárodní soutěže Náboj Junior netrpělivě čekali na její výsledky. V soutěžní den
se však jen dověděli, jak dopadlo matematicko-fyzikální klání v Ostravě, která byla jedním
z 27 soutěžních míst v ČR.

V Ostravě se do soutěže přihlásilo 33 družstev. Naši školu reprezentovala dvě družstva.
Tým A ve složení Rudolf Kubik, Petr Martynek, Magdaléna Majetná a Beáta Heczková
obsadil 10. místo a tým B, který tvořili Lukáš Tomoszek, Marek Bialožyt, Anna Kantorová
a Samuel Swienczyk,
získal 4. místo.

Soutěž probíhala zároveň na Slovensku a v Polsku a celkově se jí zúčastnilo 686 čtyřčlenných družstev,
která byla tvořena žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Soutěžící si museli na mezinárodní výsledky počkat.
Obě družstva naší školy se zařadila mezi 25 procent nejlepších. V mezinárodním srovnání obsadil
tým B 66. místo a tým A 157. místo. O tom, že tato umístění jsou velmi pěkná, se můžeme přesvědčit
pohledem na soutěžní úlohy. 

Internetová matematická olympiáda

Jubilejního 10. ročníku se zúčastnilo více než 200 týmů z Česka i Slovenska.
Nejvýše 7členné týmy měly během dvou hodin vyřešit deset složitých příkladů, se kterými se v hodinách
matematiky běžně nesetkávají. Naše škola letos poslala do soutěže dva týmy, které tvořili žáci maturitních
a předmaturitních tříd.

Kapitán prvního družstva Martin Dinh může být se svým družstvem ve složení: Daniel Martynek, Martin Novotný,
Roman Walica, Tomáš Fargač, Tomáš Kantor, Hana Hudziecová velmi spokojen. Dvacáté třetí místo je toho důkazem.
Ještě v první polovině startovního pole se umístilo i druhé družstvo pod vedením Viktorie Hennerové
Tým tvořili: Štěpán Stryja, David Bojko, Terezie Onderková, Filip Zogata, Jaroslav Hus a Miroslav Sikora.
                                                                                       
       

                                                                    

« Novější články - Starší články »