Články ze dne 28. 9. 2020


Základní informace o činnosti SRPŠ Gymnázia Třinec

Výbor SRPŠ pracuje ve školním roce 2020/21 v tomto složení:

  • předseda: Ing. Jaroslav STOŠEK
  • místopředsedkyně: Irena MODEROVÁ
  • jednatelka: Mgr. Soňa BRUDNÁ
  • hospodářka: Ing. Dana MARTYNKOVÁ
  • členové: Marcela SIKOROVÁ, Julija JEŽKOVÁ, PhDr. Marcela KLUSOVÁ, Dana BALCAROVÁ, Radim FOJKES, Petr KUKUTSCH, Lenka HLOUŽKOVÁ, Ing. Alexandr HRADIL, Ing. Jan SIKORA, Ing. Květoslava  STRYCZKOVÁ, Ing. Michael TROJKA, Mgr. Romana ĆMIELOVÁ, Soňa NOVOTNÁ
 

Revizní komise SRPŠ pracuje ve školním roce 2020/21 v tomto složení:

  • předsedkyně: Markéta BAJTKOVÁ
  • členky: Ing. Lenka SIKOROVÁ, Radka SLANINÁKOVÁ
 

Informace o aktivitách Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Tradiční aktivity SRPŠ

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Stanovy SRPŠ Gymnázia Třinec

Formulář žádosti o sociální příspěvek SRPŠ: Žádost o sociálni příspěvek SRPŠ

Rámcový program pravidelných jednání výboru SRPŠ (vždy druhé úterý v měsíci): Program jednáni

Zájemci o práci ve výboru SRPŠ mohou kontaktovat kohokoliv ze současných členů výboru.