Všichni účastníci Chemické olympiády úspěšně vyřešili

úlohy kategorie B ve školním kole, které sestávalo z domácí teoretické části, praktické laboratorní části a testu.
V kategorii B se již jedná o úlohy s vyšší obtížností, o to cennější je, že se všichni řešitelé dostali nad hranici 60% úspěšnosti. V celkovém pořadí se nejlépe vedlo Martinu Dinhovi (4.A) a Hance Hudziecové (3.D), mezi nimiž o vítězství Martina Dinha rozhodla při rovnosti celkového počtu bodů až lepší úspěšnost v testové části. Na třetím místě se umístivší Daniel Martynek (4.A) i čtvrtá Markéta Malyszová (5.A) o monoho nezaostali a jsou rovněž příslibem. V krajském kole, které proběhne na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity ve čtvrtek 27. dubna, budou školu reprezentovat Martin a Hanka. Budeme držet palce.

úspěšní řešitelé

výsledky