Seniorgymnázium 24. 4. 2014

Dne 24. 4. 2014 přivítala naše škola členy Klubu seniorů Třinec. V rámci projektu Seniorgymnázium se naši hosté v první části přednášky seznámili s historií sborového zpěvu na gymnáziu, doplněnou prezentací s archívními fotografiemi a poslechli si část sborového repertoáru. Ve druhé části shlédli komentovanou prezentaci výtvarných děl našich žáků, byli seznámeni s různými výtvarnými technikami. V závěru si prohlédli výzdobu školních prostor a odborné učebny hudební a výtvarné výchovy.

Fotogalerie