Poděkování

Děkujeme všem pedagogům a studentům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí souvisejících s oslavami 65. výročí založení naší školy a 50. výročí Gymnázia v Třinci. Všem hostům děkujeme za účast na oslavách a sponzorům za finanční dary, díky nimž jsme mohli jednotlivé akce uspořádat.

Sborníky, vydané u příležitosti oslav výročí, jsou ještě k dispozici v pokladně školy (1. poschodí, č. 111) nebo na sekretariátu (1. poschodí, č. 112).