Město Třinec ocenilo i naše pedagogy

U příležitosti Dne učitelů převzaly v kulturním domě Trisia více než tři desítky učitelů i nepedagogických pracovníků třineckých škol a školských zařízení  z rukou představitelů města Třince ocenění za svou úspěšnou práci. Byly mezi nimi i Mgr. Miroslava Babilonová a Mgr. Anna Jursová. Oceněným kolegyním blahopřejeme a městu Třinec děkujeme.