Literární soutěž

V II. kategorii školní literární soutěže na téma Lhát se nemá, ale .. zvítězila Kateřina Balcarová z 2. C. Další místa nebyla určena.

Účastníci III. kategorie zpracovávali téma Štěstí na cestách má stejnou cenu jako tučný koňský zadek. Umístili se takto:

  1. místo Tereza  Sikorová  ze 4. A
  2. místo Ondřej Cieslar ze 6. A
  3. místo Gabriela Pyszková ze 4. A

Blahopřejeme!