Informatici přednášeli seniorům

Ve čtvrtek 17. 3. přednesly D. Mitrengová a M. Ostruszková v doprovodu Mgr. Braunera své příspěvky v klubu seniorů. Téma „Internet zábavný i nebezpečný“ zaujalo, dokonce si posluchači vyžádali svými otázkami doplnění informací. Potlesk na konci byl důkazem, že tyto akce jsou pro činorodé seniory přínosné.