Informatici musejí dbát na bezpečnost

Všichni zájemci o bezpečný internet měli 19. dubna sraz v Praze na celostátním finále Kybersoutěže. Na policejní akademii se utkali středoškoláci ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů, dále také probíhaly přednášky a ukázky. Firmy, které podnikají v této oblasti, prezentovaly svoji práci ve stáncích, kde bylo možno sehnat nejen informace, ale i propagační materiály. (https://www.kybersoutez.cz/)