Exkurze do Osvětimi a Krakova

1. 10. 2013 pod vedením Mgr. Dalibora Bátrly naše gymnázium zorganizovalo dějepisnou exkurzi pro druhý ročník čtyřletého a čtvrté ročníky šestiletého studia (tato již tradičně organizovaná akce rovněž přilákala i dobrovolníky nejen z řad maturantů); tématem byla Osvětim a Krakov. Studenti se seznámili s hrůzami holocaustu (průvodci vedli výklad v češtině) a následně si prohlédli historické centrum Krakova s fundovaným dějepisným komentářem.