Přijímací řízení 2021

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium nebudou ve školním roce 2020/2021 kvůli komplikované epidemiologické situaci naším gymnáziem realizovány.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení
Kód a název oboru Délka vzdělávání Forma vzdělávání Počet uchazečů
79-41-K/41 Gymnázium 4 roky denní 60 uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 let denní 30 uchazečů

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny obory vzdělání:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Informace k přijímacímu řízení

 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2021;
 • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání;
 • školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí;
 • jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání na ZŠ;
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV);
 • ilustrační testy jsou zpřístupněny na webu https://prijimacky.cermat.cz/;
 • tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore;
 • informace o zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení najdete na našich webových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů.
 

Obsah a forma testů

Český jazyk a literatura:
 • max.50 bodů, 60 minut;
 • povolené pomůcky: černě nebo modře píšící propisovací tužka (nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně);
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi.
 
Matematika a její aplikace:
 • max. 50 bodů, 70 minut;
 • povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka (viz výše);
 • kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou zakázané;
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi;
 • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
 

Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

 

Testy z předchozích let, ilustrační testy