Přijímací řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma vzdělávání) a do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2019/2020. Podle § 60 odst. 5 školského zákona je součástí přijímacího řízení u výše jmenovaných oborů vzdělávání jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení:
Kód a název oboru Délka vzdělávání Forma vzdělávání Počet uchazečů
79-41-K/41 Gymnázium 4 roky denní 60 uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 let denní 30 uchazečů
Kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

Informace k přijímacímu řízení

 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2019;
 • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání;
 • školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí;
 • každý uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí, ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí), započítává se pouze lepší výsledek z každého testu;
 • jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání na ZŠ;
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV);
 • ilustrační testy budou zpřístupněny 8. 2. 2019 na webu www.cermat.cz;
 • tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na stránkách CZVV nebo MŠMT.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

 
Čtyřleté studium:
 1. termín: 12. dubna 2019
 2. termín: 15. dubna 2019
Osmileté studium:
 1. termín: 16. dubna 2019
 2. termín: 17. dubna 2019
Náhradní termín pro všechny obory vzdělání:
 1. termín: 13. května 2019
 2. termín: 14. května 2019
Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky:

Zkušební schéma bylo zveřejněno na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/49431/.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

CZVV zpřístupní výsledky testů školám 28. dubna 2019. Ředitelé škol ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků ze strany CZVV (tj. do 30. dubna 2019) a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Obsah a forma testů

Český jazyk a literatura:
 
Matematika a její aplikace:

Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

Informace k přípravným kurzům

 • Kurz tvoří 10 lekcí přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a 10 lekcí přípravy k přijímacím zkouškám z matematiky. Účastníci kurzu obdrží rovněž materiály k dalšímu procvičování.
 • Kurzy budou vždy v úterý od 15.30 h do 17.40 h (60minutová lekce z M, 10minutová přestávka, 60minutová lekce z ČJ).
 • Termíny konání kurzů: 15. ledna, 22. ledna, 29. ledna, 5. února, 12. února, 26. února, 5. března, 12. března, 19. března, 26. března. (Právo na změnu termínu vyhrazeno.)

Testy z předchozích let

 

Testy řádného termínu přijímacích zkoušek 2018

Ilustrační testy 2018 a 2017

Testy řádného termínu přijímacích zkoušek 2017

Testy řádného termínu přijímacích zkoušek 2016

Ilustrační testy 2016

Testy řádného termínu přijímacích zkoušek 2015

Ilustrační testy 2015