Přijímací řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení

 
Kód a název oboru Délka vzdělávání Forma vzdělávání Počet uchazečů
79-41-K/41 Gymnázium 4 roky denní 60 uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 let denní 30 uchazečů

 

Informace k přijímacímu řízení

 
 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2020;
 • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání;
 • školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí;
 • každý uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí, ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí), započítává se pouze lepší výsledek z každého testu;
 • jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání na ZŠ;
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV);
 • ilustrační testy budou zpřístupněny na webu https://prijimacky.cermat.cz/;
 • tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na stránkách MŠMT;
 • informace MŠMT k přijímacímu řízení v roce 2019/2020 jsou zde;
 • informace o zpracování osobních údajů v rámci příjímacího řízení najdete na našich webových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů.
 

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory:

 • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
 • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Osmiletá gymnázia:

 • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
 • 2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: středa 13. května 2020
 • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky: Zkušební schéma.

Obsah a forma testů

Český jazyk a literatura:
 • max.50 bodů, 60 minut;
 • povolené pomůcky: černě nebo modře píšící propisovací tužka (nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně);
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi.
 
Matematika a její aplikace:
 • max. 50 bodů, 70 minut;
 • povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka (viz výše);
 • kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou zakázané;
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi;
 • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
 

Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

 

Informace k přípravným kurzům

 • Od ledna 2020 se budou na našem gymnáziu konat pro zájemce z řad uchazečů o čtyřleté i osmileté studium gymnázia přípravné kurzy, které mohou přispět ke kvalitnější přípravě uchazečů na přijímací zkoušky z českého jazyka i matematiky. Kurzy budou zahájeny v úterý 14. 1. 2020 v 15.30 h.
 • Přihlašování bude zahájeno v den otevřených dveří, tj. 26. 11. 2019. Přihlášku si můžete vyzvednout ve škole nebo stáhnout od 25. 11. 2019 zde.
 • Kurz tvoří 10 lekcí přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a 10 lekcí přípravy k přijímacím zkouškám z matematiky. Účastníci kurzu obdrží rovněž materiály k dalšímu procvičování.
 • Kurzy budou vždy v úterý od 15.30 h do 17.40 h (60minutová lekce z M, 10minutová přestávka, 60minutová lekce z ČJ).
 • Termíny konání kurzů: 14. ledna, 21. ledna, 28. ledna, 4. února, 11. února, 18. února, 3. března, 10. března, 17. března, 24. března. (Právo na změnu termínu vyhrazeno.)
 • Vyplněnou přihlášku je nutno doručit do 15. prosince 2019, a to buď osobně na sekretariát gymnázia, nebo poštou na adresu školy. Oskenovanou přihlášku s podpisem zákonného zástupce přihlašovaného dítěte můžete poslat také e-mailem na adresu sekretariat@gymtri.cz.
 • O zařazení přihlášeného zájemce do kurzu budete počátkem ledna 2020 informováni e-mailem na kontaktní adresu uvedenou na přihlášce.
 • Cena přípravného kurzu z jednoho vyučovacího předmětu činí 700 Kč, celková cena za kurzy z obou předmětů 1200 Kč.
 • Platbu kurzovného realizujte prosím až poté, co obdržíte e-mailem informaci o zařazení vašeho dítěte do kurzu, tj. až v lednu 2020.
 • Možnosti platby:
 1. bezhotovostně (tento způsob platby upřednostňujeme): od 3. 1. 2020 do 13. 1. 2020 na číslo účtu 18730781/0100 (var. symbol = datum narození přihlášeného dítěte ve tvaru DDMMRR, do poznámky napište prosím jméno přihlášeného dítěte);
 2. hotově: od 3. 1. 2020 do 14. 1. 2020 v pokladně školy (provozní doba: pondělí – pátek 8–11 h, 13–15 h).
 

Testy z předchozích let