Přijímací řízení 2021

Aktuálně

Na našem gymnáziu předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení ke studiu na čtyřleté i osmileté gymnázium, tedy konání jednotné přijímací zkoušky

MŠMT v únoru 2021 rozhodlo navýšit časový limit pro konání testů. Na test z českého jazyka a literatury budou mít uchazeči 70 minut a na test z matematiky 85 minut. Celé schéma pro jednotlivé termíny: JPZ_schema_2021_prodlouzeni_DT_final.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitelka Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium a do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium pro školní rok 2021/2022.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Kód a název oboru Délka vzdělávání Forma vzdělávání Počet uchazečů
79-41-K/41 Gymnázium 4 roky denní 60 uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 let denní 30 uchazečů

Přihláška

Kritéria přijímacího řízení

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté gymnázium:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

Osmileté gymnázium:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro oba obory:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Časový rozvrh konání testů po prodloužení
Čtyřleté gymnázium     (1. termín: 12. 4. 2021, 2. termín: 13. 4. 2021)
Osmileté gymnázium     (1. termín: 14. 4. 2021, 2. termín: 15. 4. 2021)
Předmět Začátek
v učebně
Úvodní administrace Zkouška Závěrečná administrace
Matematika 08:30 15 min 85 min
(08:45–10:10)
5 min
Český jazyk a literatura 11:10 15 min 70 min
(11:25–12:35)
5 min
 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2021;
 • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání;
 • školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí;
 • jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání na ZŠ;
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV);
 • uchazeči se do celkového  hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze dvou možných výsledků; 
 • ilustrační testy jsou zpřístupněny na webu https://prijimacky.cermat.cz/;
 • tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore;
 • informace o zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení najdete na našich webových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů.

Obsah a forma testů

Český jazyk a literatura:

 • max.50 bodů;
 • povolené pomůcky: černě nebo modře píšící propisovací tužka (nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně);
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi.

Matematika a její aplikace:

 • max. 50 bodů;
 • povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka (viz výše);
 • kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou zakázané;
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi;
 • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.

Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

Testy z předchozích let, ilustrační testy

Odvolací řízení – formuláře