Žákyně za katedrou

Naše škola se neustále zabývá otázkami zvyšování „kvality“. Do výuky se dostávají stále nové prvky a formy, které si kladou za cíl reagovat na aktuální vzdělávací potřeby. Jednu nevšední vyučovací jednotku zažili studenti 2.E, pro které si celou hodinu chemie připravila a úspěšně také zrealizovala spolužačka Markéta Hankeová. Své kamarády naučila názvosloví nenasycených uhovodíků, srozumitelně vysvětlila pravidla a vše důkladně procvičila na příkladech. Ohlas žáků na její počínání byl velmi pozitivní a je značně pravděpodobné, že se nejednalo o poslední takovouto hodinu. Ukázalo se, že tato forma má solidní motivační i aktivizující potenciál. Může se stát, že bude Markétin příklad motivací pro  další studenty, kteří by si chtěli vyzkoušet roli učitele v „ostrém“ provozu.