Zajímavé odkazy

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Classic Cat (EN) – knihovna odkazů na nahrávky vážné hudby

Piano Society (EN) – společnost interpretů klavírní hudby – mnoho nahrávek (i výborných)

Přehled dějin hudby českého muzikologa Bohuslava Vítka. Vyloženě faktografický.

Velmi stručně dějiny hudby (CZ) a history of music (EN) na webu Radio Praha.

Český hudební slovník osob a institucí – podrobná hesla širokého spektra osobností hudebního života (skladatelé, interpreti, vědci…) – stále se doplňuje (tedy např. excelentní a rozsáhlý Janáček, naopak zcela chybí Dvořák)

Czech Music – Česká hudba – sekce Osobnosti nabízí medailonky obrovského množství osobností české hudby. Vhodné pro rámcové seznámení se s životy a díly mnoha českých skladatelů (velmi přijatelná délka textů).

Hudební teorie podle Yuhůa – v určitých aspektech kontroverzní, ale zajímavá a přehledná hudební nauka.