Tomáš Kyzek úspěšně vyřešil úlohy školního kola chemické olympiády

Jediným řimageešitelem letošního ročníku Chemické olympiády kategorie B je Tomáš Kyzek. Při řešení úloh si počínal velmi zdatně a stal se úspěšným řešitelem s právem účasti v krajském kole. Poděkování za bezchybnou přípravu a realizaci soutěže patří paní učitelce Černé.