Studentská vědecká konference 2017

Milí studenti,

blíží se třetí ročník soutěžní přehlídky studentů naší školy – Studentská vědecká konference.

Téma pro tento rok zní VODA.

Zpracuj téma po svém – VODA z pohledu biologa, geografa, chemika, ekonoma, historika, umělce nebo úplně jinak.

Samostatně nebo ve dvojici s kamarádem si připrav desetiminutovou prezentaci, kterou budeš obhajovat 14. března 2017 v aule školy před odbornou porotou i před zvědavým publikem.

O radu a pomoc se neboj požádat vyučující jednotlivých předmětů, veškeré organizační dotazy zodpoví Mgr. Jana Hložková, kabinet 119, zde také příspěvky odevzdávejte do konce února nebo posílejte na jana.hlozkova@gymtri.cz .