Školní televize – výsledky ankety

Hlasování o název školní televize se zúčastnilo 146 respondentů. Nejvíce hlasů získal název Gymtri TV. Umístění dalších názvů je v tabulce níže. Všem, kteří se hlasování zúčastnili děkujeme.

Název

Počet

G3NEC TV(Gymnázium Třinec TV) 14
STV 3NEC(Studentská TV Třinec) 11
GYM 3(Gymnázium Třinec) 18
3NSTV(Třinecká studentská televize) 5
iTV G3N(i TV Gymnázia Třinec) 0
ÁMOS TV 29
GYMTRI TV 69
Celkem     146