Recitační soutěže Dětská scéna

Ve školním kole recitační soutěže se nejlépe umístili tito studenti:
3. kategorie

1. Sikorová Elen, 1. A postup do obvodního kola
2. Muchová Pavla, 1. A postup do obvodního kola
3. Bruková Petra, 2. A

4. kategorie

1. Kryštof Labaj, 3. A postup do obvodního kola
2. Vojtěch Přeček, 3. A postup do obvodního kola
3. Michaela Holotňáková, 3. A

Srdečně blahopřejeme!