M-VOX 2014

Dne 14. 11. 2014 se v aule školy uskuteční 13. ročník přehlídky kulturních aktivit žáků základních a středních škol. Zájemci, kteří chtějí předvést své umění v oblasti vokální, instrumentální, recitační, taneční, herecké, odevzdají přihlášky do pondělí 10. 11. 2014 paní prof. Aleně Macoškové.

Co je M-VOX?

Koná se od roku 2000, projekt vymyslel a poprvé realizoval tehdejší učitel hudební výchovy pan Václav Štývar. Příspěvek poskytuje město Třinec, probíhá pravidelně každý rok, při organizaci pomáhají i studenti, ohlas je velký.
Festival M-VOX je přehlídkou činnosti žáků vyšších ročníků základních škol a žáků středních škol v oblasti vokální, instrumentální, recitační, taneční i herecké. Je otevřen různým žánrům hudby, dramatickým oborům, i folklóru. Účelem je jednak rozvíjet tvůrčí schopnosti studentů v těchto sférách a jednak propagovat město Třinec a reprezentovat Gymnázium Třinec. Studenti mají možnost sledovat, jak pracují jejich vrstevníci na jiných školách v okolí Třince.