M-VOX 2014

Dne 14. 11. 2014 se v aule školy uskuteční 13. ročník přehlídky kulturních aktivit žáků základních a středních škol. Zájemci, kteří chtějí předvést své umění v oblasti vokální, instrumentální, recitační, taneční, herecké, odevzdají přihlášky do pondělí 10. 11. 2014 paní prof. Aleně Macoškové.

Co je M-VOX?