Vyhledávání

Chemická olympiáda kategorie C má za sebou školní kolo

Celkem osm řešitelů usilovalo o body v základním kole 53. ročníku tradiční soutěže v kategorii zahrnující žáky prvních a druhých ročníků středoškolského studia. Ústředním tématem, které bude doprovázet všechny fáze soutěže v letošním roce, byly kovy. Školní část soutěže zahrnuje již tradičně tři části: domácí – teoretickou, školní – praktickou a test. 

Nejlépe se vypořádali se zadáním Martin Dinh, Daniel Martynek (oba 4.A) a Tomáš Laba (3.A). Prvně dva jmenovaní byli zároveň pozváni krajskou komisí soutěže do kraského kola. Blahopřejeme a přejeme hodně zdaru. Poděkování za pomoc při realizaci soutěže patří Mgr. A. Černé.

výsledky