Chemici zahájili olympijské soutěže

Každoroční záplavu školních soutěží v chemické sekci odstaroval již 55. ročník olympiády kategorie A. Jedná se    o kategorii nejstarších řešitelů, kteří se blíží závěru středoškolského studia. Letošního školního kola se zúčastnili dva řešitelé a dvě řešitelky. Jedná se  o nebývale  vysoký počet, vzhledem k značné obtížnosti úloh. Všichni soutěžící obstáli a stali se úspěšnými řešiteli.  Oba hoši i jedna dívka nakonec obdrželi pozvánku k účasti                  v prestižním krajském kole 7. prosince v Ostravě. Blahopřejeme a přejeme hodně zdaru.