Vyhledávání

Zajímavé odkazy – zeměpis

  1. http://www.worldometers.info/cz/ – světové statistiky k zamyšlení.
  2. https://maps.google.cz/ – mapy, plány měst
  3. http://www.google.com/intl/cs/earth/  – virtuální mapy světa s prohlídkami měst, světových památek, historie proměn území atd.
  4. http://www.czso.cz – Český statistický úřad
  5. http://geography.cz/olympiada/ – zeměpisné olympiády
  6. http://www.dalky.cz/ – cestování
  7. http://www.evropskaunie123.cz/ – informace o EU
  8. http://www.jindrichpolak.wz.cz/ – prezentace
  9. http://kfg.osu.cz/ – stránky katedry geografie OU
  10. http://mapasveta.info/svet/mapa_sveta_slepa_mapa.html – mapy všech kontinentů