Vyhledávání

Zajímavé odkazy – španělský jazyk

  1. http://www.ted.com/talks/john_hunter_on_the_world_peace_game?language=en – celosvětová interaktivní hra s překladem do 104 jazyků
  2. http://www.jazykyinteraktivne.cz – AJ, FRJ, ŠJ, NJ, LA – je projekt, který realizovala Masarykova obchodní akademie Jičín
  3. http://livemocha.com – online jazykové vzdělávací lekce, kurzy a další aktivity
  4. http://www.google.com/intl/cs/earth/ – virtuální mapy světa s prohlídkami měst, světových památek, historie proměn území atd.

5. http://www.videoele.com – krátká videa k různým tématům rozdělená podle úrovně znalostí

6. http://www.ver-taal.com – poslechová cvičení, procvičování slovní zásoby, písničky, gramatická cvičení