Zajímavé odkazy – francouzský jazyk

  1. http://www.sweethome3d.com/cs/index.jsp – navrhování designu interieru
  2. http://www.zimmertwins.com – tvorba krátkých videí
  3. http://www.ted.com/talks/john_hunter_on_the_world_peace_game?language=en – celosvětová interaktivní hra s překladem do 104 jazyků
  4. http://www.mindmeister.com – myšlenková mapa
  5. http://www.visual-paradigm.com – myšlenková mapa
  6. http://www.jazykyinteraktivne.cz – AJ, FRJ, ŠJ, NJ, LA – je projekt, který realizovala Masarykova obchodní akademie Jičín
  7. http://livemocha.com – online jazykové vzdělávací lekce, kurzy a další aktivity
  8. http://www.langmaster.cz/lmcom/com/web/cs-cz/pages/online-jazykova-skola-zdarma.aspx – LANGMaster.com nabízí největší kolekci bezplatných online jazykových kurzů na světě
  9. http://www.worldometers.info/cz/ – světové statistiky k zamyšlení
  10. http://www.google.com/intl/cs/earth/ – virtuální mapy světa s prohlídkami měst, světových památek, historie proměn území atd.