Zajímavé odkazy – dějepis

 1. http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze/dejepisna-olympiada – olympiády z dějepisu
 2. http://www.dejepis.com – český server poskytujícím informace o našich i světových dějinách
 3. http://www.moderni-dejiny.cz/ vzdělávací portál pro učitele, studenty i žáky
 4. http://dejinyasoucasnost.cz/ – stránky oblíbeného časopisu Dějiny a současnost
 5. http://obzor.hyperlink.cz/ho.htm – stránky odborného časopisu Historický obzor
 6. http://www.ustrcr.cz/ – Ústav pro studium totalitních režimů
 7. http://totalita.cz/ – server věnovaný moderním českým dějinám
 8. http://www.myheritage.cz/ – tvorba rodokmenu
 9. http://velkavalka.cz/1914/ – 100. výročí rozpoutání první světové války
 10. http://www.holocaust.cz/ – genocida Židů a Romů za 2. světové války, dějiny antisemitismu
 11. https://www.jsns.cz/ – audiovizuální vzdělávací portál Jeden svět na školách
 12. http://www.lidice-memorial.cz/ – webové stránky Památníku Lidice
 13. http://www.pamatnik-terezin.cz – webové stránky Památníku Terezín