Zajímavé odkazy – český jazyk a literatura

 

 1. http://prirucka.ujc.cas.cz/ – Internetová jazyková příručka
 2. http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc – Slovník spisovného jazyka českého
 3. https://www.nechybujte.cz/ – portál věnovaný ČJ: slovníky, pravidla českého pravopisu
 4. http://www.novamaturita.cz/testy-a-zadani-1404035305.html – ilustrační testy a zadání z posledního ročníku maturitní zkoušky (ze stránek novamaturita.cz)
 5. http://www.rozhlas.cz/cesky/vse/ – Česky a hezky (testy, zajímavosti, původ slov aj.)
 6. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR 
 7. Časopis Host – literární časopis Host
 8. http://itvar.cz/ – literární časopis Tvar
 9. Rozhlas – čtenářský deník
 10. Pravopis – pravopis
 11. http://cestina.diktaty.cz/ – diktáty a pravopisná cvičení
 12. http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce – olympiády v ČJ