Radovan Lipus

radovan_lipus_web

Radovan Lipus vystudoval na pražské DAMU režii.V roce 1991 krátce působil jako asistent režie a lektor dramaturgie v pražském Činoherním klubu. V letech 1992−2008 byl v angažmá činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (více než 30 inscenací, např. Věc Makropulos, Cyrano, Romace pro křídlovku atd.), v letech 2008−2010 kmenovým režisérem Švandova divadla na Smíchově.

Hostoval např.: Národní divadlo Praha, Národní divadlo Brno, Divadlo na Vinohradech, Měststká divadla pražská, Studio Jorik Košice, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Alfa Plzeň atd.

Autor a režisér úspěšného televizního projektu Šumná města (66 dílů), na kterém je scenáristicky spolupodepsán s architektem Davidem Vávrou a návazného cyklu Šumné stopy (zatím 10 dílů z Japonska, Bosny a Hercegoviny), sledujícím osudy českých architektů ve světě.

Vyučuje na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kde je také členem Vědecké rady, a dále na DAMU. Je členem Česko-polského kulturního fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR a vědeckovýzkumným pracovníkem Centra základního výzkumu AMU v Praze.

Publikuje prózu, fejetony, eseje, např. Scénologie Ostravy (nakladatelství KANT Praha, 2006). Je autorem úspěšného projektu Ostravské příchody (knižně 2011) mapujícího kořeny Ostravy (oral history), který vznikl na podporu kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015.

Zdroj fotografie: http://www.slovackedivadlo.cz/sites/default/files/fotogalerie/soubor/lipus-radovan/radovan_lipus_rijen_2011_-_foto_jan_karasek.jpg
Zdroj textu: Radovan Lipus – životospis. Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace statutárního města Ostrava [online]. © 2010 – 2015 [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: http://www.ndm.cz/cz/osoba/890-lipus-radovan.html

V současné době připravuje v divadle na  Vinohradech  novou inscenaci hry Fráni Šrámka „Plačící satyr“ http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Placici-satyr a v České televizi dokončuje nových 5 dílů Šumných stop, které se točily v loni na podzim víc než měsíc v Brazílii. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/