Proč studovat u nás

  • Výborná příprava k maturitě  

       (V uplynulých 2 letech uspěli všichni studenti u státní maturity z ČJ, M i cizího jazyka na 1. pokus!) 

  • Skvělá příprava k přijímačkám na VŠ  

       (98 % našich loňských absolventů bylo přijato na VŠ!) 

  • Všeobecné vzdělání = ideální příprava pro život ve 21. století 

       (Nikdo přesně neví, které profese s postupující robotizací zaniknou, které nově vzniknou. Se všeobecnými

       základy budete připraveni na všechno!)     

  • Kvalitní výuka dvou cizích jazyků 

       (Vedle AJ se u nás můžete dobře naučit NJ, RJ, ŠJ.) 

  • Obětaví učitelé 

       (Možnost pravidelných individuálních konzultací.) 

  • Pohodové studijní zázemí 

       (Wi-fi v celé budově, studentský klub, posilovna, knihovna, skvělá kuchyně, bufet…) 

  • Jazykové kurzy AJ přímo ve škole  

       (Gymnázium je partnerskou školou Cambridge Center.)  

  • Zahraniční zájezdy, kurzy, exkurze, výlety 

       (Chcete se podívat třeba do Švédska? Zdokonalit své lyžařské dovednosti? Zvládnout základy kanoistiky? 

       Nabízíme nejen to…)    

  • Zajímavé aktivity 

       (Adapťák, Křest gymplákaGymtriStar, Živá knihovna, olympijský šestiboj…)

  • A na závěr? 

       (Stužkovák, poslední zvonění, maturitní ples a prospěchová stipendia pro nejlepší studenty.)