Kontakt

Název a adresa školy

 • Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
 • Komenského 713, 739 61 Třinec (zobraz na mapě)
 • GPS: N49.673308°, E18.675168°E
 • ID datové schránky: cvrqybw
 • adresa pro úřední e-maily: GTR(zavináč)po-msk.cz (velikost zprávy max. 20 MB, formáty: DOC, DOCX, JPG, PDF, XML, XMLX)

 

 

Kancelář školy (kontaktní místo pro poskytování informací):

Informace o škole

 • IČO: 00601390; IZO: 000601390; REDIZO: 600016269
 • číslo účtu školy: 18730781/0100
 • číslo účtu školní jídelny: 86-5851860247/0100
 • počet tříd ve školním roce 2019/2020: 16
 • třídy čtyřletého studia: 1.D, 1.E, 2.D, 2.E, 3.D, 3.E, 4.D, 4.E
 • třídy šestiletého studia: 5.C, 6.C
 • třídy osmiletého studia: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A

Ředitelka

Statutární zástupkyně ředitele

 • RNDr. Bibiana Kučírková
 • e-mail: bibiana.kucirkova(zavináč)gymtri.cz
 • z pracovní náplně: zastupování ředitelky školy v době její nepřítomnosti, sestavení rozvrhu výuky, organizace výběru povinně-volitelných předmětů, zpracování plánů činnosti, spolupráce s charitativními organizacemi aj.

Zástupce ředitele

 • Mgr. Marian Plucnar
 • e-mail: marian.plucnar(zavináč)gymtri.cz
 • z pracovní náplně: řízení organizace maturitní zkoušky na škole, spolupráce s výborem SRPŠ, příprava akcí reprodukce majetku, řízení provozních zaměstnanců školy, dohled nad dodržováním zásad BOZ a PO aj.

Výchovný poradce:

 • Mgr. Karla Demelová, PhDr. Anna Wiszczorová
 • e-mail: karla.demelova(zavináč)gymtri.cz, anna.wiszczorova(zavináč)gymtri.cz
 • úřední hodiny pro žáky a veřejnost: úterý 13.30-14.15 h
  (schůzku lze domluvit i telefonicky)
 • z pracovní náplně: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zpracování individuálních vzdělávacích plánů, řízení výchovných komisí, kariérové poradenství aj.

Metodik prevence:

 • Mgr. Šárka Dohnalová
 • e-mail: sarka.dohnalova(zavináč)gymtri.cz
 • z pracovní náplně: realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů (přednášky, besedy, programy pro třídní kolektivy), poskytování pomoci žákům a jejich zákonným zástupcům s řešením projevů sociálně patologických jevů,řízení školního parlamentu aj.

Školní ekonom

Vedoucí školní jídelny:

 • Lenka Fizková
 • telefon: 558 325 285, 602 359 259
 • e-mail: jidelna@gymtri.cz
 • číslo účtu školní jídelny: 86-5851860247/0100
 • úřední hodiny, pokyny k platbám a přihlašování obědů – viz sekce Stravování: https://www.gymtri.cz/jidelnicek/

Koordinátor spolupráce s Cambridge Center:

Členové pedagogického sboru:

Klikněte na seznam učitelů s e-mailovými adresami a konzultačními hodinami