Vyhledávání

Kontakt

Hlavní kontaktní údaje

 • název školy: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
 • sídlo: Komenského 713, Staré Město, 739 61 Třinec (zobraz na mapě)
 • telefon: 558 325 284
 • ID datové schránky: cvrqybw
 • e-mail: GTR(zavináč)po-msk.cz, sekretariat(zavináč)gymtri.cz
 • IČO: 00601390
 • IZO: 000601390
 • REDIZO: 600016269
 • číslo účtu školy: 18730781/0100
 • číslo účtu školní jídelny: 86-5851860247/0100

 

 

Sekretariát (kontaktní místo pro poskytování informací)

Ředitelka

Statutární zástupkyně ředitele

 • RNDr. Bibiana Kučírková
 • e-mail: bibiana.kucirkova(zavináč)gymtri.cz
 • z pracovní náplně: zastupování ředitelky školy v době její nepřítomnosti, sestavení rozvrhu výuky, organizace výběru povinně-volitelných předmětů, zpracování plánů činnosti aj.

Zástupce ředitele

 • Mgr. Marian Plucnar
 • e-mail: marian.plucnar(zavináč)gymtri.cz
 • z pracovní náplně: řízení organizace maturitní zkoušky na škole, spolupráce s výborem SRPŠ, příprava akcí reprodukce majetku, řízení provozních zaměstnanců školy, dohled nad dodržováním zásad BOZ a PO aj.

Výchovný poradce

 • Mgr. Karla Demelová, PhDr. Anna Wiszczorová
 • e-mail: karla.demelova(zavináč)gymtri.cz, anna.wiszczorova(zavináč)gymtri.cz
 • telefon: 558 325 284
 • úřední hodiny pro žáky a veřejnost: úterý 13.30–14.15 h
  (schůzku lze domluvit i telefonicky)
 • z pracovní náplně: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kariérové poradenství aj.

Metodik prevence

 • Mgr. Šárka Dohnalová
 • e-mail: sarka.dohnalova(zavináč)gymtri.cz
 • telefon: 558 325 284
 • z pracovní náplně: realizace aktivit zaměřených na prevenci závislostí a dalších sociálně patologických jevů (přednášky, besedy, programy pro třídní kolektivy), koordinace činnosti školního parlamentu aj.

Členové pedagogického sboru

Školní ekonom

Vedoucí školní jídelny

 • Lenka Fizková
 • e-mail: jidelna@gymtri.cz
 • telefon: 558 325 285, 602 359 259
 • číslo účtu školní jídelny: 86-5851860247/0100
 • úřední hodiny, pokyny k platbám a přihlašování obědů – viz sekce Stravování: https://www.gymtri.cz/jidelnicek/

Školská rada

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • společnost Jobman s.r.o.
 • sídlo: Livornská 449, 109 00 Praha
 • IČO: 27177726
 • komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
 • e-mail: dpo@dpohotline.cz
 • telefon: +420 910 120 377
 • datová schránka: tkyd8fz

Koordinátor spolupráce s Cambridge Center