IT novinky: Básník lord Byron a počítače?

V prosinci si připomeneme narození Ady Lovelace, geniální ženy, která byla dcerou geniálního romantika Byrona. Ada od dětství rozvíjela své schopnosti matematické a technické. Po seznámení s Charlesem Babbagem se začala zajímat i o mechanické počítače. 

  • Navrhla způsob, jak počítač naprogramovat, a to pomocí děrných štítků.
  • Zavedla pojmy jako podmíněný a nepodmíněný skok, cyklus a podprogram.
  • Vytvořila algoritmizaci jakožto základ programování. Lze tedy říci, že vymyslela programování tak, jak je známé dnes. 
  • Předpověděla, že se počítače jednou budou používat pro řešení složitých matematických úloh, komponování hudby a kreslení obrazů.
  • Dále formulovala myšlenku, že počítač není schopen tvořivého myšlení, neboť je omezen tím, co jsou lidé do něj schopni naprogramovat.
  • V posledních letech svého života se soustředila na pochopení procesu tvořivého myšlení a jeho převedení do strojové podoby.

 

Augusta Ada Byron, nyní známá jako Ada Lovelace, byla bezesporu vzorem pro všechny pozdější vědkyně a dnešní IT odbornice. Před dvěma stoletími předpověděla to, co je platné dodnes.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace