Výsledky písemné části Olympiády ze španělského jazyka

NIŽŠÍ KATEGORIE (do 3 let studia španělštiny)

Do ústní části postupují:

V. Gorzolka

M. Holotňáková

B. Kajzarová

N. Odrášková

V. Zającová

VYŠŠÍ KATEGORIE (více než 3 roky studia španělštiny)

Do ústní části postupují:

K. Czepczorová

J. Danyś

M. Fonš

M. Hankeová

T. Lysková