Úspěch studentů v robotice

TECHNIKA NÁS BAVÍ

To je důvod, který přivádí do kroužku Malých debrujárů, působícího na Gymnáziu v Třinci, technicky nadané studenty. Zde mají totiž možnost dobrovolně dále rozvíjet své vědomosti a dovednosti z oblasti vědy a techniky.

První čtvrtletí letošního školního roku bylo ve znamení příprav na mezinárodní soutěž FIRST LEGO League, ve které mladí technici ve věku do 16 let měří své síly v oblasti technické kybernetiky a robotiky. Základní myšlenky této soutěže jsou: bavit se technikou, spolupracovat v týmu a navrhovat vlastní řešení problému.

Regionální kolo pro Moravu se uskutečnilo 9. 11. 2013 v Olomouci a bylo zaměřené na problematiku přírodních katastrof, která se promítla do čtyř disciplín:
Robotgame – návrh robota a jeho programování, design, prezentace řešení výzkumného problému na dané téma a týmová práce.

Studenti se vydali do Olomouce hájit barvy nejen Gymnázia Třinec, ale celého regionu jako družstvo pojmenované „Gorolia team“. Na jejich přípravě měla významný podíl i spolupráce s Českou hutnickou společností (konkrétně s odbornou skupinou č. 16 – strojírenství) a s pracovníky Strojíren a staveb Třinec, a. s., zejména s panem Ing. Vítem Ciencialou, který umožnil seznámit se s jejich robotem a uspokojil zvídavé otázky našich studentů. Této cenné zkušenosti mohli využít zejména v disciplíně prezentace řešení výzkumného problému.

P1080408
A jaký další smysl kromě zábavy a radosti ze soutěžení má podle některých členů kroužku činnost Malých debrujárů? Je to hlavně snaha motivovat studenty k technické profesní orientaci se zaměřením na kybernetiku, elektrotechniku a programování a v neposlední řadě podpora jejich tvůrčí fantazie.

PhDr. Anna Wiszczorová