Tomáš Kantor je úspěšným řešitelem krajského kola MO

Letošní krajské kolo Matematické olympiády kategorie A se konalo v polovině ledna v Ostravě.
Jedním z 33 soutěžících byl i Tomáš, který se soutěží MO účastnil od svého nástupu na naše gymnázium.
Účast v MO a dalších matematických soutěžích svědčí o tom, že ho matematika baví. Za několik dní se ještě
zúčastní týmové matematické soutěže Náboj a pak jej čeká maturita.

Tomášovi přejeme hodně zdaru a děkujeme za vzornou reprezentaci školy v matematických soutěžích
v průběhu celého studia.