Stužkovací večírek 4. E

     K tradicím naší školy patří od nepaměti stužkovací večírek budoucích maturantů. Třída 4.E se sešla v pátek 8.11.2019, aby si pasováním na maturanta 2020 připomenula, že přesně za 152 dní jim  začne maratón jednotlivých částí maturitní zkoušky, proložený navíc různými testy, potřebnými k přijetí na vysoké školy.
     Zdařilou akci, která byla plně v režii budoucích maturantů, zvýraznila svojí přítomností řada členů pedagogického sboru, kterým se tentokrát ani nechtělo odcházet.