Studentské volby do Evropského parlamentu 2019

Ve čtvrtek 9. 5. se na naší škole uskuteční Studentské volby do Evropského parlamentu. Zúčastnit se jich mohou studenti starší 15 let. Volit se bude v klubovně naší školy (uč. 125) od 7:10 do 8:00 a pak každou přestávku až do 6. vyučovací hodiny. Ve vestibulu naší školy jsou vyvěšeny plakáty, volební kandidátky i pokyny pro voliče. Všechny materiály a informace jsou také dostupné v on-line podobě na webu jsns.cz.