Soutěžní projekt Akademie mladých občanů

Soutěžní vzdělávací projekt Akademie Mladých občanů (AMOB) je určen pro vybrané studenty středních škol a gymnázií z celé České republiky. Je pořádán pod záštitou Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Institutu veřejné správy při Katedře veřejné ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a je zcela zdarma. Projekt usiluje o zlepšení kritického smýšlení studentů, snaží se motivovat studenty k vyššímu zájmu o veřejné dění a nabízí jim možnost zajímavých setkání s významnými osobnostmi. 

Více informací naleznete na http://www.mladiobcane.cz/?page=amob