Soutěž Wings of Future

Letecký ústav na VUT v Brně spolu s ČVUT a Svazem českého leteckého průmyslu pořádá pro studenty 2. – 4. ročníků SŠ týmovou soutěž Wings of Future. Soutěžní úkol je zaměřený na stavbu tzv. walkalong glideru. Základní informace o soutěži naleznou zájemci na stránkách soutěže: Wings of Future

http://www.lu.fme.vutbr.cz/wp-content/uploads/2018/08/wings_of_future_orez500.jpg

Týmy se mohou hlásit v kabinetě č. 308.