Překladatelská soutěž – domácí

Filozofická fakulta Ostravské university nabízí soutěžní překladatelskou zkušenost středoškolským studentům.

Vyberte si jeden ze soutěžních textů, přeložte ho do češtiny a do 20.12. přineste vyučujícím AJ, NJ, ŠJ, RJ a překlady z polštiny vyučujícím ČJ. Za školu můžeme odeslat dva soutěžní příspěvky za každý jazyk. Ocenění i certifikáty budou všem zúčastněným předány 13. března 2019 na Dni s překladem.

Originály jsou zveřejněny na univerzitní webové stránce soutěže.
https://fakulty.osu.cz/ff/prekladatelska_soutez_pro_ss/