Náboj Junior

je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně ZŠ. Celá soutěž trvá
120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce příkladů. Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího příkladu. Kdo vyřeší v daném časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.
Letos se soutěž konala 25. listopadu na 15 místech celé republiky. Naše dvě družstva soutěžila v Ostravě, kde se k soutěži přihlásilo 42 týmů. Družstvo starších žáků obsadilo 22. místo a družstvo mladších žáků vybojovalo
15. místo.

Tým třídy 2. C tvořili: Dominik Horňák, Vojtěch Spratek, Marie Vrabelová a Karolína Czepczorová.
Za tým 1. C bojovali: Tomáš Chalupský, Marek Bialožyt, Anna Kantorová a Lukáš  Tomoszek.


naboj-junior-2

 

 

                                                                                                                                                                 
Blahopřejeme!