Náboj Junior

Účastníci mezinárodní soutěže Náboj Junior netrpělivě čekali na její výsledky. V soutěžní den
se však jen dověděli, jak dopadlo matematicko-fyzikální klání v Ostravě, která byla jedním
z 27 soutěžních míst v ČR.

V Ostravě se do soutěže přihlásilo 33 družstev. Naši školu reprezentovala dvě družstva.
Tým A ve složení Rudolf Kubik, Petr Martynek, Magdaléna Majetná a Beáta Heczková
obsadil 10. místo a tým B, který tvořili Lukáš Tomoszek, Marek Bialožyt, Anna Kantorová
a Samuel Swienczyk,
získal 4. místo.

Soutěž probíhala zároveň na Slovensku a v Polsku a celkově se jí zúčastnilo 686 čtyřčlenných družstev,
která byla tvořena žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Soutěžící si museli na mezinárodní výsledky počkat.
Obě družstva naší školy se zařadila mezi 25 procent nejlepších. V mezinárodním srovnání obsadil
tým B 66. místo a tým A 157. místo. O tom, že tato umístění jsou velmi pěkná, se můžeme přesvědčit
pohledem na soutěžní úlohy.