Nabídka Nadačního fondu manželů Klausových

 Nadační fond manželů Klausových nabízí grant na zahraniční jazykové kurzy pro studenty středních škol od 16 let. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je, abyste nebyli v jazyce začátečníky (na kurz se cestuje bez doprovodu!) a aby rodiče byli příjemci sociální dávky, zejména přídavku na dítě. Pokud splňujete tento požadavek, je šance získání grantu velmi vysoká. 

V roce 2021 nadace nabízí několik jazykových kurzů pro studenty s velkým zájmem zlepšit si svoji angličtinu nebo němčinu přímo v cizojazyčném prostředí.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 11. 7. 2020 (datum razítka na obálce nebo odeslání emailu).

V případě, že by někdo z vás měl zájem o dřívější termín odjezdu, bude nadace tuto situaci řešit individuálně.

Kurz, dopravu, ubytování a stravování hradí nadační fond z prostředků našich dárců. Vybraní studenti si hradí cestovní pojištění a dopravu do místa odjezdu (nejčastěji Praha).

Bližší informace naleznete na uvedené adrese: http://nadacnifondklausovych.cz/Jazykove-kurzy-1/
Případné dotazy vám zodpoví Mgr. Petra Bruková, kabinet 217.