Nabídka anglických jazykových kurzů ve školním roce 2018/2019

V novém školním roce 2018/2019 zahájíme jako každoročně nové první ročníky dvouletého přípravného kurzu cambridgeské zkoušky FCE. Z řad zájemců vytvoříme tři samostatné kurzy, které povedou Mgr. Zlatka Bichlerová, Mgr. Barbora Zawiszová a Mgr. Andrea Skupień Kapsia, která bude pokračovat se svými současnými studenty PET kurzu, kteří se začnou připravovat na zkoušku FCE. Stávající první ročníky budou pokračovat druhým ročníkem pod vedením Mgr. Zlatky Bichlerové. V případě, že by některý student chtěl přejít hned do druhého ročníku FCE, domluví se předem s Mgr. Bichlerovou.

Výuka v FCE kurzech začne 4. týden v září 2018. Výuka bude probíhat 1x týdně po dobu 120 minut /60 minut – přestávka – 60 minut/. Den výuky bude stanoven podle Vašeho rozvrhu. Zájemci o tyto kurzy se dostaví se svými rozvrhy ve středu 5. září v 9. 40 hodin /velká přestávka/ na schůzku do jazykové učebny č. 82 /kurz vedený Mgr. Zlatkou Bichlerovou/, do jazykové učebny č. 73 /kurz vedený Mgr. Barborou Zawiszovou/ a do jazykové učebny č. 314 /kurz vedený Mgr. Andreou Skupień Kapsia/. Se svými vyučujícími se domluvíte na vhodném dni, ve kterém bude kurz probíhat.

V novém školním roce znovu otevřeme jednoletý kurz CAE zakončený v červnu cambridgeskou zkouškou v počítačové podobě. Tento kurz povede Mgr. Zlatka Bichlerová. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 8 zájemců o tento cambridgeský certifikát. Kurzbude mít časovou dotaci 120 minut a bude probíhat jednou týdně.

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme dvouleté přípravné kurzy, připravující studenty ke složení mezinárodní zkoušky PET/ Preliminary English Test /,  úroveň B1 / říjen – květen / a KET / Key English Test /, úroveň A2 / říjen – květen/. Kurzy jsou vhodné pro nižší ročníky a s jejich obsahem seznámí nové student naší školy na počátku září jejich vyučující Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Výuka v těchto kurzech začne od měsíce října jednou týdně po dobu 90 minut.

Další podrobnosti o zkouškách /o jejich významu pro Vás, cenách atd./ se dozvíte buď na nástěnce v přízemí, nebo na webových stránkách školy v sekci O škole – Cambridge Centre.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem