Maturitní témata z chemie pro školní rok 2021/2022

Maturitní téma z chemie pro školní rok   2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Složení a struktura atomu
2 Částicové složení látek 
3 Teorie chemické vazby 
4 Základy chemické termodynamiky
5 Rychlost chemických reakcí
6 Chemická rovnováha
7 Reakce acidobazické 
8 Vodík, kyslík. Roztoky
9 s – prvky
10 p1 + p2 – prvky 
11 p3– prvky
12 p4 – prvky
13 p5 – prvky
14 d – prvky 
15 Nasycené uhlovodíky
16 Nenasycené uhlovodíky
17 Areny 
18 Hydroxyderiváty uhlovodíků, thiosloučeniny
19 Dusíkaté deriváty organických sloučenin
20 Karbonylové sloučeniny
21 Karboxylové kyseliny 
22 Deriváty karboxylových kyselin
23 Syntetické makromolekulární látky 
24 Sacharidy
25 Lipidy, heterocyklické sloučeniny