Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

 

Maturitní témata z Anglického jazyka pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 The United Kingdom (Velká Británie)
2 London (Londýn)
3 The United States of America (Spojené státy americké)
4 Mass Media and Cultural Life (Masmédia a kulturní život)
5 Australia (Austrálie)
6 Education (Vzdělání)
7 Festivals and celebrations (Svátky a oslavy)
8 My family and me (Moje rodina a já)
9 Canada (Kanada)
10 Reading books (Četba knih)
11 Jobs and my Future Career (Práce a budoucí kariéra)
12 Shopping (Nakupování)
13 Health and Diseases (Zdraví a nemoci)
14 Science and Technology (Věda a technika)
15 Sports and Games (Sporty a hry)
16 Studying Foreign Languages (Studium cizích jazyků)
17 Holidays and Travelling (Dovolená a cestování)
18 Meals and Eating out (Jídlo a návštěva restaurace)
19 Prague (Praha)
20 Social Problems (Sociální problémy)
21 Třinec (Třinec)
22 The Czech Republic (Česká republika)
23 Global Problems (Globální problémy)
24 Crime and Punishment (Zločin a trest)
25 Housing (Bydlení)