eTwinningový projekt 4. C v němčině

Jsem na tebe pyšný! Jak rozmanitá jsi, moje země!“

Wir stellen uns vor

Tento projekt nás motivoval k pozitivnímu myšlení. Uvědomili jsme si, co nás, obyvatele naší krásné země, spojuje, posiluje a co nám přináší trvalé hodnoty.

Chtěli jsme našim partnerům z Francie, Itálie a Turecka ukázat naši zemi z různých zorných úhlů. Seznámili jsme je s tradičními pokrmy a nápoji, představili jsme sebe, naše tradice, naše významné sportovce, nejdůležitější etapy a osobnosti z naší historie, putovali jsme napříč staletími, abychom jim přiblížili nejkrásnější stavby.  

Výsledným produktem naší práce je elektronická kniha, kterou vám předkládáme k nahlédnutí, a dva kvízy.

kvíz o české kuchyni

ebook

                                                                              němčináři 4. C pod vedením p. profesorky A. Wiszczorové