Vyhledávání

Druhý týden ústních maturitních zkoušek

Dnes 23.května 2016 v 7.10 hod. byly slavnostně zahájeny ústní maturtní zkoušky třídy 4.D třídní profesorky Mgr. Miroslavy Babilonové. Všech 33 studentů a studentek této třídy splnilo veškeré podmínky k vykonání ústní maturity.
V pátek budou ústní maturity na naší škole ukončeny. Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne v sobotu 4.6. 2016 od 18.00 hod. v divadlením sále Domu kultury TRISIA . Poté následuje v přilehlých prostorách maturitní ples.

Slavnostní zahájení 4.D

Třídní 4.DProjev studenta