Vyhledávání

Články ze dne 18. 5. 2021

COVID-19 – aktuálně

Informace k provozu škol od 8. 6. 2021

Žáci nemusejí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (režim o přestávkách, při příchodu do třídy a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Ochrana dýchacích cest není nutná ani v průběhu zkoušek za podmínky, že zkoušený a zkoušející udržují vzdálenost alespoň 2 metry.

Pokyny k výuce od 24. 5. 2021

Od 24. 5. 2021 je na středních školách umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací. Podmínkou osobní účasti na vzdělávání je preventivní antigenní testování s frekvencí jedenkrát týdně. Bližší informace k testování žáků viz níže.

NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA (1.A, 2.A, 3.A, 4.A)

Ve dnech 24. a 25. 5. 2021 bude výuka upravena kvůli organizaci maturitních didaktických testů. Výdej obědů ve školní jídelně bude přizpůsoben. Od středy 26. 5. 2021 bude výuka probíhat dle stálého rozvrhu.

VYŠŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA (1.D,1.E, 2.D, 2.E, 3.D, 3.E, 5.A, 5.C, 6.A)

Pondělí 24. 5. 2021 je pro žáky vyššího gymnázia (s výjimkou žáků maturitních tříd) volným dnem. V úterý 25. 5. 2021 proběhne testování antigenními testy a hodiny s třídními učiteli. Od středy 26. 5. 2021 bude výuka organizována dle stálého rozvrhu. Obědy pro dny od 25. 5. 2021 je možno si prostřednictvím internetu objednat již nyní.

MATURITNÍ TŘÍDY (4.D, 4.E a 6.C)

Ve dnech 24.-26. 5. 2021 žáci maturitních tříd absolvují didaktické testy. Ve dnech 1.-4. 6. 2021 proběhnou ústní maturitní zkoušky pro třídu 6.C, v období 7.-10. 6. 2021 proběhnou ústní maturitní zkoušky tříd 4.D a 4.E. Testování žáků maturitních tříd proběhne dle pokynů třídních učitelů.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování žáků probíhá na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Pravidelné plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Preventivní testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být však chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění COVID-19. V důsledku zavedení testování nelze riskovat oslabení ostatních režimových opatření, jako jsou dezinfekce, zdravotnické roušky (žáci nižšího stupně gymnázia), respirátory (žáci vyššího stupně gymnázia), větrání.  

Postup testování:

 1. K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 2. K testování na naší škole jsou používány antigenní testy Singclean a Sejoy.
 3. Od 24. 5. 2021 budou žáci testováni s frekvencí jednou týdně.
 4. Testování proběhne tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotníka.
 5. Roušky/respirátory žáci odloží pouze krátce při vlastním testování.
 6. Třídní učitelé provedou žáky celým procesem testování, s nímž se můžete seznámit prostřednictvím těchto instruktážních videí:
  testovací sada Singclean: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
  testovací sada Sejoy: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo
 7. Po negativním výsledku testu jdou žáci do šatny a pak do výuky.
 8. Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován v první den své přítomnosti. Bez testu se žák v daném týdnu nemůže do výuky zapojit.

Testování ve škole je možno nahradit předložením:

 1. dokladu o negativním výsledku antigenního testu, který žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami;
 2. dokladu o negativním výsledku RT-PCR vyšetření, které žák absolvoval nejdéle před 7 dny;
 3. certifikátu o očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní;
 4. lékařského potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Tento doklad žáci předloží svému třídnímu učiteli na místě testování.

Bližší informace k testování žáků i provozu škol v době koronaviru jsou dispozici na webu edu.cz.

Pokyny k výuce od 17. 5. 2021

Na středních školách v Moravskoslezském kraji je i nadále umožněna pouze rotační prezenční výuka pro žáky nižšího stupně osmiletého gymnázia, do školy tedy přijdou v souladu s informacemi z minulého týdne žáci 2.A a 4.A. Tito žáci budou testováni antigenními testy dvakrát týdně. Bližší informace k testování žáků viz níže.

Pokyny k výuce od 10. 5. 2021

NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA (1.A, 2.A, 3.A, 4.A)
 • 10. 5. 2021 bude pro žáky nižšího gymnázia zahájena rotační prezenční výuka. V týdnu 10. 5.–14. 5. 2021 přijdou do školy žáci tříd 1.A a 3.A, třídy 2.A a 4.A pokračují v distanční výuce. V týdnu 17.–21. 5. 2021 budou chodit do školy žáci tříd 2.A a 4.A, třídy 1.A a 3.A se budou vzdělávat distančně. Třídy se ve výuce budou takto střídat do změny nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Bližší informace k testování žáků – viz níže. 
 • Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. V hodinách TV mohou žáci za příznivého počasí venku sportovat. (Za nepříznivého počasí se žáci budou řídit pokyny vyučujících.)
 • Na obědy budou žáci chodit v určenou dobu tak, aby se nepotkávali s žáky jiných tříd.
 • Ve všech vnitřních prostorách školy musí žáci používat roušky a dezinfekci. Z důvodu pravidelného větrání doporučujeme teplejší oblečení.
VYŠŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení provozu ve školách s účinností od 10. 5. 2021 nadále neumožňuje osobní přítomnost žáků vyššího stupně gymnázia na vzdělávání, třídy 1.D,1.E, 2.D, 2.E, 3.D, 3.E, 4.D, 4.E, 5.A, 5.C, 6.A a 6.C tedy i nadále pokračují ve vzdělávání distančním způsobem.

VÝDEJ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ
Výdej stravy do jídlonosičů pro žáky na distančním studiu bude probíhat od 14 do 14.30 h.
 

 

Pokyny k výuce od 26. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení provozu ve školách ani nadále neumožňuje osobní přítomnost našich žáků ve vyučování. Výuka i provoz školní jídelny pokračují beze změn.

Pokyny k výuce ve dnech 29. 3.–11. 4. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila stávající omezení provozu škol do 11. dubna 2021. Výuka i provoz školní jídelny pokračují beze změn.

Pokyny k výuce ve dnech 22.-28. 3. 2021

Usnesením vlády ze dne 18. 3. 2021 byla stávající opatření prodloužena do 28. 3. 2021. Výuka i provoz školní jídelny pokračují beze změn.

Pokyny k výuce ve dnech 8.-21. 3. 2021

Osobní přítomnost žáků ve škole je i nadále zakázána, gymnázium tedy po jarních prázdninách pokračuje ve vzdělávání distančním způsobem.

Školní jídelna bude v provozu, ale bude se vařit pouze jedno jídlo. Studenti vzdělávající se distančně, popř. jejich rodiče, si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů, a to každý den od 14 h do 14.30 h. 

Pokyny k výuce ve dnech 15. 2.-7. 3. 2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol zůstává od 15. do 28. 2. 2021 ve stejném režimu jako dosud. Všechny třídy našeho gymnázia pokračují v distančním vzdělávání. Ve dnech 1.-7. 3. 2021 budou mít žáci škol našeho okresu jarní prázdniny.

Školní jídelna bude (s výjimkou jarních prázdnin) v provozu, ale bude se vařit pouze jedno jídlo. Studenti vzdělávající se distančně, popř. jejich rodiče, si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů, a to každý den od 14 h do 14.30 h. 

Pokyny k výuce ve dnech 1.-14. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci probíhá provoz škol v období od 1.-14. 2. 2021 ve stejném režimu jako dosud, všechny třídy našeho gymnázia tedy pokračují v distančním vzdělávání.

Pokyny k výuce ve dnech 4.-28. 1. 2021

Ve dnech 4.-28. 1. 2021 bude probíhat výuka pro všechny třídy pouze distančně. Videokonference budou probíhat dle dosavadních rozvrhů a pravidel. Dne 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. Výpisy z vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí žáci obdrží, jakmile jim bude povolena prezenční výuka. 

Vánoční prázdniny

Dny 21. a 22. prosince 2020 rozhodlo MŠMT stanovit pro žáky jako volné dny. Následují vánoční prázdniny. Výuka bude zahájena 4. ledna 2021. O organizaci výuky v novém roce rozhodneme v závislosti na aktuálním stupni PES, v němž po Vánocích budeme.

Pokyny k výuce od 7. 12. 2020

V souladu s aktuálními informacemi MŠMT je výuka v období 7.- 22. 12. 2020 na našem gymnáziu naplánována takto:

 1. Třídy nižšího gymnázia pokračují v rotační výuce, tj. týden prezenčně, týden distančně. V týdnu od 7. 12. 2020 budou tedy ve škole třídy 2.A a 4.A, od 14. 12. 2020 opět 1.A a 3.A, ve dnech 21.-22. 12. 2020 přijde do školy 2.A a 4.A.
 2. Maturitní třídy se budou učit prezenčně dle rozvrhu v plném rozsahu.
 3. Ostatní třídy vyššího gymnázia se budou učit rotačním způsobem, tedy týden prezenčně, týden distančně, a to takto:
 • v týdnu 7.-11. 12. 2020 budou mít prezenční výuku třídy: 1.D, 2.D, 5.A, 6.A;
 • v týdnu 14.-18. 12. 2020 budou mít prezenční výuku třídy: 1.E, 2.E, 3.D, 3.E, 5.C (předmaturitní ročníky včetně seminářů ve smíšených skupinách);
 • ve dnech 21.-22. 12. 2020 budou mít prezenční výuku třídy: 1.D, 2.D, 5.A, 6.A.

Ve všech vnitřních prostorách školy je povinná ochrana nosu a úst rouškou, popř. respirátorem.

Výdej obědů do jídlonosičů od 30. 11. 2020

 • Vzhledem k postupnému obnovování prezenční výuky bude výdej stravy do jídlonosičů probíhat od pondělka 30. 11. 2020 pouze od 14 do 14.30 h.

Pokyny k výuce tříd nižšího gymnázia od 30. 11. 2020

 • 30. 11. 2020 bude pro žáky nižšího gymnázia zahájena rotační prezenční výuka. V týdnu 30.11.-4.12.2020 přijdou do školy žáci tříd 1.A a 3.A, třídy 2.A a 4.A pokračují v distanční výuce. V týdnu 7.-11.12. 2020 budou chodit do školy žáci tříd 2.A a 4.A, třídy 1.A a 3.A se budou vzdělávat distančně.
 • Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. V hodinách TV budou žáci za příznivého počasí chodit na vycházky.
 • Na obědy budou žáci chodit v určenou dobu tak, aby se nepotkávali s žáky jiných tříd.
 • Ve všech prostorách školy musí žáci i učitelé používat roušky a dezinfekci. Z důvodu pravidelného větrání doporučujeme teplejší oblečení.

Pokyny k výuce maturitních tříd od 25. do 27. 11. 2020

 • Od 25. 11. 2020 přechází maturitní třídy  4. D, 4. E, 6. C zpět k prezenční výuce.
 • Z důvodu nutného zachování homogennosti skupin jsou tento týden semináře ve středu, čtvrtek a pátek zrušeny. Žákům bude přes Teams zaslána práce pro samostudium.
 • V hodinách TV je možný pohyb venku (procházka, rychlá chůze), v případě špatného počasí je možno zvolit teoretickou náplň hodiny (film, prezentace, diskuse).
 • V jídelně nesmí docházet k prolínání žáků z různých tříd při čekání na výdej stravy a při její konzumaci (ve frontě i u stolu – jen žáci jedné třídy). Max počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Žáci i učitelé musí všude ve škole dodržovat pravidlo 3R (rozestupy, mytí rukou a dezinfekce, roušky po celou dobu pobytu ve škole ve všech jejích prostorách).
 • V prostorách školy se bude pravidelně větrat, proto doporučujeme teplejší oblečení.
 • Před zahájením výuky, o přestávkách i po skončení výuky se žáci z různých tříd snaží vyhýbat osobnímu kontaktu.

 

Pokyny pro období 14.-30. října 2020

od středy 14. října 2020 se budou na dálku vzdělávat i žáci nižšího stupně víceletého gymnázia. Pro žáky tříd 1.A, 2.A, 3.A a 4.A platí:

 • Výuka se bude řídit stávajícím rozvrhem, žáci budou mít zadánu práci na každou hodinu s výjimkou TV. Do konce října nebudou dostávat žáci úkoly ani z HV a VV.
 • Do 16. října 2020 budou žáci pracovat formou samostatné práce, výuku formou videokonferencí zahájíme v pondělí 19. října 2020.

   

Výdej obědů žákům od 14. října 2020

Obědy budeme žákům (popř. jejich rodičům) od 14. 10. 2020 vydávat do jídlonosičů z rampy školní jídelny (za školním parkovištěm), a to od 13.15 h do 14.30 h (v případě nutnosti do 14.45 h).

Pokyny pro výdej obědů žákům od 14. 10. 2020

Pokyny pro období 12.-30. října 2020

Ve dnech 12.-25. října 2020 (včetně) pokračuje výuka na našem gymnáziu ve stávajícím režimu: žáci nižšího stupně víceletého gymnázia (1.A, 2.A, 3.A a 4.A) mohou chodit do školy, takže se i nadále budou vzdělávat prezenčně, žáci vyššího gymnázia pokračují v distančním vzdělávání. Školní jídelna bude fungovat ve stejném režimu jako v tomto týdnu.

Dny 26. října a 27. října 2020 jsou stanoveny opatřením MŠMT jako volné dny. Následuje státní svátek dne 28. října a podzimní prázdniny (29. a 30. října 2020). V týdnu 26.-30. října 2020 bude školní jídelna mimo provoz.

O výuce v období od 2. listopadu 2020 Vás budeme včas informovat.

Pokyny pro vydávání obědů žákům vyššího gymnázia v době distančního vzdělávání

Pokyny jsou k dispozici zde: Pokyny k výdeji obědů do jídlonosičů pro období distančního vzdělávání

Mimořádné opatření KHS MSK Ostrava pro období 5.-18. října 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v mimořádném opatření č. 6/2020 nařídila mj. omezení provozu středních škol. V období 5.-18. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách, s výjimkou žáků, kteří plní povinnou školní docházku. V důsledku tohoto opatření:

 • třídy nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) mohou i nadále chodit do školy a učit se prezenčně;
 • třídy vyššího gymnázia (všechny ostatní) přecházejí od 5. 10. 2020 na distanční vzdělávání.

Provoz školní jídelny bude upraven takto:

 • žáci tříd nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) budou obědvat ve školní jídelně dle zvláštního rozpisu v období od 11.40 h do 13 h;
 • žákům tříd vyššího gymnázia nebo jejich zákonným zástupcům bude umožněno odebrání oběda do jídlonosiče, a to od 13.15 h do 14.30 h.

Další pokyny budeme zveřejňovat postupně v souladu s doporučeními MŠMT a KHS.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest účinné od 18. 9. 2020

Základní pravidla pro vzdělávání žáků v karanténě